Charlie Klang, Sila snacket, höll en workshop om hur alla tillsammans kan skapa ett arbetsklimat som är inkluderande och tolerant. Emelie Persson och Tobias Fahlqvist från Björn Persson Plåt och Flexibel Luftbehandling arrangerade. Foto: Sofia Wahlgren.

Workshop för att sila snacket på jobbet

Björn Persson Plåts verkstad samlades medarbetare från flera företag i byggbranschen för att delta i en workshop på temat Sila Snacket. Syftet var att lära sig mer om hur vi tillsammans kan skapa ett arbetsklimat som är inkluderande och tolerant. ”Att hitta en jargong som känns schysst för alla är sällan något som sker av sig själv”, säger Charlie Klang, vd för Sila Snacket och den som höll i workshopen.

När Björn Persson Plåt och Flexibel Luftbehandling samlade sina medarbetare i plåtslageriet under en dag var det inte för att träna på falsning. Fokus låg i stället på vad en inkluderande och positiv företagskultur är och vad som krävs för att alla ska trivas.

– Vi vill skapa en bra och trevlig arbetsplats där så många som möjligt trivs. Jag får ofta höra att vi har en bra jargong, men man kan alltid bli bättre. Jag är nyfiken på hur vi kan bli ännu mer inkluderande och jobba ännu mer med vår gruppdynamik, säger Emelie Persson, vd för Björn Persson Plåt.

Upplägget för dagen var en workshop tillsammans med Charlie Klang från Sila Snacket, som både höll presentationer och vägledde gruppdiskussioner.

– Med en workshop får medarbetare möjlighet att själva tycka till och påverka hur de vill att kulturen på arbetsplatsen ska vara. Samtal och reflektion är grunden för att förstå varandra och skapa förtroende. Två delar som är avgörande för att skapa ett inkluderande klimat, säger Charlie Klang.

Han menar att det inte alltid löser sig av sig själv att hitta en jargong som känns schysst för alla.

– Det är bra att veta vilka ord och begrepp som skapar både nöje och missnöje i arbetet. Därför är det viktigt att prata om detta och samtalen blir snabbt en ögonöppnare för hur vi uppfattas av andra i arbetet.

Viktigt att även chefen är med

För Emelie Persson är det viktigt att skapa en arbetsplats där alla trivs.

– Det råder stor brist på plåtslagare och jag jobbar hårt för att locka fler till oss. Det här är en del i det arbetet. Jag vill även ha en bredd bland personalen och en mångfald. Det skapar bättre dynamik i gruppen än om alla är precis likadana. Det blir bättre utveckling och vi blir en attraktivare arbetsgivare, säger hon och lägger till:

– Sedan har jag även personliga skäl att prioritera dessa insatser. Jag har jobbat i branschen i över 20 år och varit med om en hel del, även situationer där jag har varit en del av att skapa ett hårt klimat. Stunder då jag borde sagt ifrån men aldrig gjorde det.

Charlie Klang poängterar hur viktigt det är att även chefer är en del av arbetet.

– Ledarskap är alltid avgörande när det kommer till förändringsarbete och kan både stärka och sänka. När det handlar om jargong, språk och bemötande är det viktigt att själv vara en god förebild för andra och agera på det sätt som förväntas av medarbetarna. De gränser man sätter som ledare eller chef är även samma gränser som andra förhåller sig till.

Bra med olika infallsvinklar

Marcus Berntsson jobbar på Flexibel Luftbehandling och var en av deltagarna på workshopen. Han uppskattar att det fanns utrymme för diskussioner och tankar under workshopen.

– Jag tycker att det var jättebra, på riktigt. Innan var jag tveksam till hela temat, med en idrottsbakgrund så är jag ganska van vid en hårdare jargong och har aldrig tyckt att det stör. Charlie var dock väldigt bra och jag fick ett uppvaknande: Det handlar inte om att hantera sina kollegor med silkesvantar eller hålla låg profil. Det handlar om att tänka efter en gång extra innan jag hasplar ur mig någon kommentar.

Marcus Berntsson uppskattar att det fanns utrymme för diskussioner och tankar under workshopen.

– En insikt för mig var att det finns lika många sanningar som personer i rummet, och att alla åsikter är rätt. Det var en ögonöppnare att se så många olika infallsvinklar. Det är lätt att fastna i sin egen jargong i sin personliga umgängeskrets.

Vad tycker du behövs på arbetsplatser för att skapa ett bättre klimat?

– Att folk värderar vad de säger men också att alla vågar säga ifrån om de hör eller upplever något som inte känns okej. Frågorna behöver diskuteras och jag tror att det skulle behövas även inom andra branscher, till exempel idrotten.

Även om Andreas Andersson Ulander som jobbar på Björn Persson Plåt anser att respekt och lyhördhet för varandra tillhör sunt förnuft, tycker han ändå att workshopen var bra.

Marcus får medhåll från Andreas Andersson Ulander som jobbar på Björn Persson Plåt.

– Vi kan alla bli bättre på att se varandra på ett mjukare sätt. Det gäller hela samhället i dag, vi behöver se varandra mer.

Även om han tycker att respekt och lyhördhet för varandra tillhör sunt förnuft, anser Andreas Andersson Ulander ändå att workshopen var bra.

– Det är fortfarande en hård jargong inom byggbranschen och dessa saker är inte självklara för alla. Jag gillade helheten. Det blev tydligt att vi alla är olika och det fick oss att tänka efter och inse hur viktigt det är att kunna anpassa sig. Vi behöver diskutera dessa frågor inom branschen och ha liknande träffar för att mötas i ett öppet klimat. Vi behöver öka förståelsen för varandra och värna om en öppen kommunikation, säger han.

Flera viktiga delar för att skapa förändring

Emelie Persson är mycket nöjd med workshopen och ser fram emot att fortsätta arbetet för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

– Som ledare är det otroligt viktigt att föregå med gott exempel och visa att dessa frågor är viktiga. Det är viktigt att vara lyhörd, öppen och ödmjuk gentemot sina medarbetare. Vi behöver prata om de här frågorna mer och genomföra medarbetarsamtal där vi verkligen lyssnar på vår personal. Vi måste vara omtänksamma och inkännande, säger hon.

Ansvaret ligger även på den enskilde medarbetaren, påpekar Charlie Klang.

– För att skapa en inkluderande jargong behövs två viktiga delar. Först behöver vi undvika att säga saker som vi vet kan orsaka skada i form av att kränka, förolämpa eller nedvärdera. Det är något som många redan gör. Utmaningen när vi vet vilka ord eller begrepp som kan skada, blir att reagera. Därför är det lika viktigt att vi säger ifrån varje gång det händer – annars finns risken att kollegan säger samma sak igen utan att förstå att det skapar obehag i stället för nöje.

Artikeln har tidigare publicerats i Plåt & Vent Magasinet och är skriven av Sara Schröder. Foto: Sofia Wahlgren.

 

 

 

Läs mer:

Plåt & Ventbyråns branschskola i Katrineholm_FOTO_JEZZICA_SUNMO
Sanna Skyttborn
Etna Runborn, 17 år och Jenny Landberg, 28 år, har valt ett mansdominerat yrke och de stormtrivs.
Mariam Mohammedamin
Hadi Barbari - Foto Orlando.G.Boström
Tittar på ventilationen
Plåtslagare
Guldrummet. Foto Boel Ferm.
Stefan Gardell, Gotland
Manfred Erlandsson testar bastu
Tobias Fahlqvist, vd i ventilationsbranschen