Frågor och svar om att jobba som plåtslagare

Vad gör man som plåtslagare?

Som plåtslagare arbetar du med konstruktion och reparation med olika typer av metallplåt.  Vad du gör exakt beror på var du arbetar och inom vilket område du specialiserar dig. Här är några exempel på vad en plåtslagare kan göra:

  • Installation och reparation av tak
  • Tillverkning av hängrännor och stuprör
  • Arbete med ventilationssystem
  • Tillverkning och installation av metallbeklädnader för till exempel byggnader 
  • Reparation och underhåll av befintlig metallbeklädnad 
Vad har man för arbetstider?

Arbetstiderna för en plåtslagare kan variera beroende på arbetsplats, vilken typ av projekt du arbetar med och andra faktorer. De allra flesta plåtslagare arbetar vanliga kontorstider, alltså dagtid mellan ungefär 8-17. 

Vad får man i lön?

Grundlönen för en plåtslagare i Sverige brukar ligga någonstans mellan 20.000-25.000 kronor. Det finns olika faktorer som påverkar din lön, som exempelvis var du arbetar geografiskt och vilken erfarenhet du har sedan tidigare. 

Hur lång är utbildningen på gymnasiet?

Precis som de flesta andra gymnasieutbildningar är den för plåtslagare tre år. Du går oftast bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot plåtslageri och när du har gått ut har du en gymnasieexamen. 

Hur många poäng behöver jag ha för att komma in?

Det beror på vilken gymnasieskola du söker till. Kontakta utbildningen du vill gå på för att få reda på antagningskraven. Du hittar länkar till alla gymnasieutbildningar för plåtslageri här på garanteratjobb.se: Sök utbildningar inom plåtslageri

Efter gymnasieutbildningen går du oftast som lärling i 2,5 år innan du får ditt yrkesbevis. När du är lärling får du lärlingslön. 

Är det lätt att få jobb?

Plåtslagare är ett stabilt yrkesval med goda möjligheter till anställning. Arbetsmarknadsprognoser visar att det saknas ungefär 2000 plåtslagare i Sverige. 

Hur ser könsfördelningen ut i plåtslagaryrket?

Plåtslagare är traditionellt ett mansdominerat yrke, men det blir allt vanligare att tjejer utbildar sig till och jobbar som plåtslagare. I branschen finns det flera duktiga och framgångsrika kvinnor och så ska det fortsätta! 

Frågor och svar om att jobba med ventilation

Vad gör man som ventilationsmontör?

En ventilationsmontör är en yrkesperson som är specialiserad på installation, underhåll och reparation av ventilationssystem i olika typer av byggnader. En ventilationsmontörs huvudsakliga ansvar är att säkerställa att luftcirkulationen och ventilationen fungerar effektivt och på ett hälsosamt sätt. Här är några konkreta exempel på arbetsuppgifter: 

  • Installation av ventilationssystem
  • Underhåll, service och kontroll av ventilationssystem
  • Felsökning och reparation
  • Installation av luftkonditionering
Vad har man för arbetstider?

Arbetstiderna för en ventilationsmontör kan variera beroende på arbetsgivaren, projektets natur och andra faktorer. Generellt sett kan du förvänta dig att arbeta under normala kontorstider eller inom ramen för normala arbetstider för bygg- och installationsbranschen.

Vad får man i lön?

Lönen för en ventilationsmontör kan variera beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildning, geografiskt läge, arbetsgivare och branschstandarder. Ingångslönen brukar ligga mellan 25 000-30 000. 

Hur lång är utbildningen på gymnasiet?

Precis som de flesta andra gymnasieutbildningar är den för ventilationsmontörer tre år lång. Du går oftast VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot ventilation och när du har gått ut har du en gymnasieexamen. 

Hur många poäng behöver jag ha för att komma in?

Det beror på vilken gymnasieskola du söker till. Kontakta utbildningen du vill gå på för att få reda på antagningskraven. Du hittar länkar till alla gymnasieutbildningar för ventilation här på garanteratjobb.se: Sök utbildningar inom ventilation

Är det lätt att få jobb?

Möjligheterna att få jobb inom ventilationsbranschen inom tre till sex år är mycket goda. Under de kommande tre åren behövs 1200 ventilationsmontörer i Sverige. 

Hur ser könsfördelningen ut i ventilationsbranschen?

Idag är det inte många tjejer som söker sig till ventilationsbranschen, men det ska det bli ändring på! Det finns ingen anledning till att tjejer inte kan jobba inom ventilation. 

Vi ligger bakom garanteratjobb.se