Varför vill man bli plåtslagare? En undersökning gjort av Plåt- och Ventbyrån ger oss svaret. Artikeln är ett pressmeddelande från Plåt- och Ventbyrån.

Därför väljer gymnasieelever att bli plåtslagare

De som väljer plåtinriktning på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram vill, förutom att jobba praktiskt, ha en bra lön och ett kreativt framtidsyrke. Det visar en undersökning som Plåt- och Ventbyrån har genomfört bland de elever som nu går årskurs två samt deras lärare.

Totalt går cirka 155 elever i årskurs två på plåtslagarinriktningen i gymnasiet, medan drygt 130 går årskurs tre. Det är en siffra som kan öka i framtiden, om man lyssnar till lärarna på plåtinriktningen. Där svarar 29 procent att de ser ett ökat intresse medan 11 procent ser ett minskat intresse och drygt hälften, 54 procent bedömer att det är oförändrat det senaste året.

– Det är positivt att lärarna ser ett ökat intresse bland elever att välja plåtslageri, säger Kaveh Nowroozi, projektledare på Plåt & Ventbyrån. Vi vet att branschen skriker efter fler plåtslagare, så vi hoppas att vi ser starten på en positiv trend.

En stor del av eleverna som har valt plåtinriktning i gymnasiet har gjort det för att de vill arbeta praktiskt (82 %). Bra lön lockar också många (55%) och att plåtslageri är ett kreativt yrke har bidragit till att 45 procent av eleverna valt inriktningen.

En majoritet av eleverna som har svarat på enkäten (71%) uppger att de ska arbeta som plåtslagare efter gymnasiet medan 14 procent vill starta eget inom plåtslageri.

Fakta om undersökningen:

  • 76 elever och 36 lärare deltog i undersökningen.
  • Undersökningen genomfördes under september 2023.
  • Lärare på 56 skolor svarade på frågan om hur många elever de hade.
  • Plåt & Ventbyrån ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.

Den här artikeln är ett pressmeddelande från Plåt- och Ventbyrån. 

Läs mer:

Plåt & Ventbyråns branschskola i Katrineholm_FOTO_JEZZICA_SUNMO
Sanna Skyttborn
Etna Runborn, 17 år och Jenny Landberg, 28 år, har valt ett mansdominerat yrke och de stormtrivs.
Mariam Mohammedamin
Hadi Barbari - Foto Orlando.G.Boström
Tittar på ventilationen
Plåtslagare
Guldrummet. Foto Boel Ferm.
Stefan Gardell, Gotland
Manfred Erlandsson testar bastu
Tobias Fahlqvist, vd i ventilationsbranschen