Plåtslagare
Plåtslagare är verkligen ett framtidsjobb av flera olika anledningar. Det är en mycket efterfrågad yrkesgrupp, inte minst med tanke på den ständigt växande byggbranschen.

Allt du vill veta om plåtslagaryrket

Är du nyfiken på plåtslageri? Läs vidare för att få en förståelse av vad jobbet går ut på, vilka arbetsuppgifter som ingår och hur du kan börja din karriär som plåtslagare.

En plåtslagare arbetar med att forma och skapa produkter av plåt. Plåtslagare har en viktig roll i samhället genom att tillverka och montera tak, fasader och plåtdetaljer. Detta yrke kräver en kombination av teknisk kompetens, praktiskt handlag och kreativitet. Som plåtslagare jobbar du oftast utomhus.

Ett varierande arbete

Som plåtslagare kan du arbeta på byggarbetsplatser, verkstäder och med servicejobb. Arbetsuppgifterna som plåtslagare kan variera beroende på vilket område du specialiserar dig inom. Till exempel kan du arbeta med att klä tak eller fasader med plåt eller tillverka plåtdetaljer som är speciellt framtagna till ett visst projekt. Det kan vara ett fönsterbleck, delar till ett torn eller utsmyckningar till en kyrka.

Utbildningen tar 2-4 år

För att bli plåtslagare krävs det vanligtvis att du har en yrkesutbildning som kan ta mellan två och fyra år. Antingen kan du gå en gymnasieutbildning eller – om du är vuxen – utbilda dig via Komvux eller Arbetsförmedlingen. Du kan också bli anställd som företagslärling på ett plåtslageri.

Utbildningen ger dig bland annat en förståelse av plåtbearbetning, ritning och konstruktion samt materialkunskap. Du kommer också att lära dig om säkerhet på arbetsplatsen, vilket är viktigt för att skydda dig själv och andra från skador och olyckor. En plåtslagares arbete är inte bara ett fysiskt arbete. Det kräver en stor mängd precision och noggrannhet för att säkerställa att alla delar är korrekt monterade och fungerar som de ska.

Ett yrke för framtiden

Plåtslagare är verkligen ett framtidsjobb av flera olika anledningar. Till att börja med är plåtslagare en mycket efterfrågad yrkesgrupp, inte minst med tanke på den ständigt växande byggbranschen. Det finns också goda möjligheter att avancera inom yrket, antingen genom att specialisera sig inom ett visst område eller genom att ta på sig större och mer komplexa projekt. Och slutligen, så ger en karriär som plåtslagare en god inkomst, särskilt för de som har specialkunskaper inom specifika områden.

Läs mer:

Plåt & Ventbyråns branschskola i Katrineholm_FOTO_JEZZICA_SUNMO
Sanna Skyttborn
Etna Runborn, 17 år och Jenny Landberg, 28 år, har valt ett mansdominerat yrke och de stormtrivs.
Mariam Mohammedamin
Hadi Barbari - Foto Orlando.G.Boström
Tittar på ventilationen
Guldrummet. Foto Boel Ferm.
Stefan Gardell, Gotland
Manfred Erlandsson testar bastu
Tobias Fahlqvist, vd i ventilationsbranschen