”Luft är en framtidsbransch”

De har gått från 14 till 22 anställda på tre år och planerar inom kort att starta en servicedel som komplement till entreprenadsidan. Luftkompaniet Sjöblom AB växer men det är svårt att få tag i kompetent arbetskraft, säger vd Ron Sjöblom.

Trots att byggbranschen har saktat in och olyckskorparna kraxar om lågkonjunktur är orderboken fulltecknad ett bra tag framöver för medlemsföretaget Luftkompaniet Sjöblom AB.

– Det rullar på bra trots att vi är nischade mot nyproduktion av bostäder, vilket ju inte är en marknad som blomstrar just nu. Men vi har ett bra renommé och ett starkt nätverk med alla de kunder som vi jobbar med. Det är vägvinnande i svårare tider, säger vd Ron Sjöblom.

Från 14 till 22 anställda

Luftkompaniet Sjöblom grundades i Upplands Väsby 1990 av Rons pappa Rune. På den tiden var uppdragen mindre och främst lokaliserade till Stockholms norra delar. Ron har arbetat i familjeföretaget sedan 2009 och tog över som vd från Rune 2017. Sedan dess har uppdragen ökat i takt med att företaget har vuxit. Luftkompaniet Sjöblom har i dag ventilationsentreprenader runt om i hela Storstockholm och i Uppsala. 2020 blev de ett helägt dotterbolag i Assemblinkoncernen.

De senaste tre åren har företaget gått från 14 till 22 anställda och nu planerar de att öppna upp en servicedel för att komplettera entreprenadsidan. Det kräver att de anställer ytterligare ett antal ventilationsmontörer, men det är inte helt lätt.

– Det är svårt att hitta kompetent personal, tillväxten underifrån är inte god i vår bransch. Det händer väldigt sällan att jag får ett samtal av någon ung person som är nyutbildad och vill börja jobba här.

Hittar folk via kontaktnätet

Hur löser man då uppväxlingen hos Luftkompaniet Sjöblom? Jo, via kontaktnätet visar det sig.

– De flesta som börjar jobba hos oss känner någon som redan jobbar här. Vi har ett bra rykte och bra gemenskap i personalen, så folk har sökt sig hit via sina kompisar. Ofta är de redan i branschen.

Under årens lopp har de även tagit in personer som inte kan yrket sedan tidigare och lärt upp dem på plats.

– Jag resonerar som så att det är personen som är det viktiga. Är man intresserad och har ett bra driv märker jag ganska snabbt om man kommer att lära sig arbetet och bidra på ett positivt sätt. Det gäller både montörer och tjänstemän.

Gärna praktikanter

Luftkompaniet Sjöblom tar också emot en del praktikanter från yrkeshögskolor, men även där är det lite skralt med utbudet.

– Yrkeshögskolorna ringer ibland och frågar efter praktikplats. Vi försöker bemöta det och erbjuda en plats när det passar och vi har möjlighet att kunna förvalta det förtroendet.

För det är viktigt att de som gör sin praktik har det bra och att de matchas med rätt projekt och rätt handledare, menar Ron Sjöblom.

– De måste kunna få vara med i alla delar och få göra saker praktiskt, inte bara stå bredvid. Det ska vara roligt och de ska känna sig delaktiga för att kunna lära sig och ta till sig allt som de är med om under praktiktiden.

Kompetens25 bra

Hur kan branschen som stort bidra till bättre återväxt på arbetskraft då? Ett första viktigt steg är förstås att göra yrket synligt bland unga personer som ska göra sitt yrkesval. Där är satsningar som förbundets rekryteringskampanj Kompetens25 bra, tycker Ron Sjöblom.

– Jag tror det är enormt viktigt sett till var vi vill att branschen ska vara om 5–10 år. Det är väldigt många äldre och erfarna som snart går i pension. Vi måste därför fylla på med kompetens underifrån och då måste ju de unga känna till vår bransch och yrkesmöjligheterna i den.

Framtidsbransch

Ventilationsbranschen är traditionell och kanske lite konservativ, men Ron Sjöblom tror att den digitalisering som har skett under senare år kring teknik och arbetsverktyg kan bli en sporre för många yngre personer.

– I dag ingår det i kravprofilen för en ventilationsmontör att man ska ha en god administrativ förmåga och kunna ta till sig de nya digitala verktyg som vi jobbar med. Jag tänker att just detta med det digitala kan locka unga personer mer än det traditionella sättet att jobba med pappersritningar. Det måste vi få ut så att ungdomar känner till det, säger Ron Sjöblom.

Han påpekar också att de verkar inom en riktig framtidsbransch, vilket också är viktigt att få fram.

– Det kommer att finnas mycket arbete en lång tid framöver, med tanke på de vågor som går i samhället nu med energi, miljö och den gröna omställningen i fokus. Luft är en framtidsbransch, helt enkelt.

Den här texten är skriven av Karin Cedronius och från början publicerad i PVMagasinet #7 2023 och finns också på pvmagasinet.se

Vad gör en ventilationsmontör?

Ventilationssystem är en viktig del av alla hus och byggnader i vårt moderna samhälle. Här förklarar vi vad en ventilationsmontör gör, vilka uppgifter och ansvar som ingår i yrket, och hur framtiden ser ut för dem som väljer att satsa på en karriär inom ventilation.

Ventilationssystem är nödvändiga för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö – både i bostadshus och andra byggnader. Men hur fungerar dessa system? Vem är det som installerar dem? Svaret på den frågan är en ventilationsmontör. Ventilationsmontörer är viktiga för att säkerställa att ventilationssystem fungerar korrekt och att byggnader uppfyller säkerhets- och hälsoregler.

Utbilda dig till ventilationsmontör

För att bli ventilationsmontör krävs det vanligtvis en yrkesutbildning. Många väljer att gå VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet, eller en yrkesutbildning efter gymnasiet. Utbildningarna fokuserar på hur olika ventilationssystem fungerar och hur de monteras och underhålls.

Efter examen kan ventilationsmontörer få jobb hos företag som installerar och underhåller ventilationssystem. När du har arbetat som ventilationsmontör en tid så kan du gå vidare och jobba som ventilationstekniker. En ventilationstekniker underhåller och reparerar ventilationssystem.

Viktigt att det finns ventilationsmontörer

När du jobbar med ventilation har du en viktig roll i samhället. Ditt arbete hjälper till att säkerställa att människor har en hälsosam inomhusmiljö och kan arbeta och bo i byggnader som uppfyller hälsoregler. Dessutom är det en ständigt växande bransch med behov av kvalificerade yrkespersoner.

I framtiden kommer antalet jobb inom installation och underhåll av ventilationssystem att öka. Detta beror på flera faktorer – som en ökad medvetenhet om behovet av god luftkvalitet i byggnader och ett ökat fokus på energieffektivitet. Det här innebär att det finns goda karriärmöjligheter inom yrket.

Att arbeta som ventilationsmontör är ett spännande och utmanande yrke som ger möjlighet att göra en verklig skillnad för samhället. Det är också en karriär som erbjuder goda möjligheter till fortsatt utbildning och utveckling.

De utbildar för framtidens ventilation

Sedan hösten 2022 är ventilation en av VVS- och fastighetsprogrammets fyra inriktningar. Men det är skolorna själva som väljer vilka inriktningar som de vill erbjuda. Nu pågår därför ett aktivt arbete från branschen för att öka antalet utbildningsplatser.

Företagen spelar en mycket viktig roll i skapandet av utbildningar, eftersom både gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna gärna vill se en efterfrågan innan de drar igång. Dessutom är de flesta skolor beroende av lärlingsplatser.

Stefan Gardell, Gardells Plåtslageri på Gotland, är en av de företagare som länge har engagerat sig i frågan. Han är också delaktig i att Wisbygymnasiet nu planerar för en lärlingsutbildning i ventilation.

– Vi söker folk hela tiden och det gäller även de andra ventilationsföretagen på ön. Nu har skolan förstått vilket stort behov som finns, så det här blir bra för oss alla, säger han.

Lärarhandledning och konkreta åtgärder

Plåt & Ventbyrån ägs gemensamt av fackförbundet Byggnads och arbetsgivar- och branschorganisationen Plåt & Ventföretagen. I deras uppdrag ingår att få fler att utbilda sig till byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer, samt att säkerställa att yrkesutbildningarna håller en hög kvalitet. Plåt & Ventbyrån har därför tagit fram en lärarhandledning till lärare på VVS- och fastighetsprogrammet.  Där står att eleverna ska få ta del av ämnet ventilation redan i årskurs 1, något som ökar kunskapen inför inriktningsvalet till årskurs 2.

– Det handlar just nu mycket om konkreta och kontaktskapande åtgärder. Att stötta utbildningar med få elever, liksom de skolor som har visat intresse för inriktningen men som ännu inte har tagit beslut. Vi fokuserar också på de orter där företagen har ett tydligt behov av att anställa ventilationsmontörer, berättar Helena Örnliden, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån och den som har tätast kontakt med skolor och lärare.

Viktig kontakt mellan företag och skola

Hon berättar att det bland annat har genomförts en Norrlandsturné för att träffa skolor och politiker i Piteå, Umeå, Skellefteå, Luleå och Övertorneå.

En person som betonar vikten av god kontakt mellan företag och skola är Åke Nylander, lärare på VVS- och fastighetsprogrammet på Praktiska gymnasiet i Sundsvall. Han har tidigare arbetat i ventilationsbranschen och vet hur ventilationsföretagen själva får leta upp och utbilda ventilationsmontörer.

– Jag tog kontakt med företagen som var mycket positiva till att ta emot lärlingar och få deras utbildning skräddarsydd efter verksamheten, berättar Åke.

Full beläggning i Norrköping

Bråvalla gymnasium i Norrköping är en av endast två gymnasieskolor i landet som i dag har behöriga lärare för ventilation. Läraren Fredrik Blomgren har under sina två år på skolan gjort sig känd för sitt engagemang och för att oftast ha full beläggning. Fredrik menar att den riktigt stora utmaningen är att se till att ungdomarna vet att yrket ventilationsmontör finns.

– Jag förstår att företagen har ett stort behov av ventilationsmontörer och jag hoppas att de flesta elever väljer till ventilationsteknik, som nu är ett valbart fördjupningspaket.

 

 

YouTube-Manfred: ”Var fick du luft ifrån?”

Under de kommande tre åren behöver 1200 nya talanger utbildas inom ventilation.

Nu tar Plåt & Ventbyrån hjälp av Youtubestjärnan Manfred Erlandsson för att få fler unga att få upp ögonen för ventilationsyrket.

 

I den nya YouTube-serien ”Var fick du luft ifrån?” utsätter sig Manfred för luft och ventilation i olika former. Det första avsnittet hade premiär på Youtube i december .

– Det är så roligt att spela in den här serien, jag får lära mig massor med spännande saker och träffa underbara och entusiastiska människor. Jag har dessutom förstått hur viktigt det är med inomhusklimat och bra luft, så jag hoppas verkligen att fler får upp ögonen för detta viktiga och roliga yrke, säger Manfred Erlandsson till Plåt & Ventbyrån.

Testar myter och undersöker

I serien utsätter sig Manfred för luft och ventilation i olika former, till exempel tryck, flöde, fukt, temperatur, ljud och luftens beståndsdelar. Han testar även myter, tar reda på var luften kommer ifrån och vad som krävs för att bygga ett fungerande ventilationssystem.

Vem kan sitta kvar längst i en bastu? Kan man krypa i ventilationskanaler som på film? Lyckas Manfred få sig själv att sväva? Och hur undviker man bäst luftburna virus? Manfred testar det här och mycket annat.

– Att fylla på ventilationsbranschen med nästa generation ventilationsmontörer är otroligt viktigt, säger Kaveh Nowroozi, projektledare på Plåt & Ventbyrån.

Om Manfred och satsningen

Manfred startade sin egen YouTube-kanal 2012. På bara några år växte den till en av Sveriges största kanaler och Manfred har vunnit flera fina priser.

”Var fick du luft ifrån” är en satsning från Plåt & Ventbyrån vars uppdrag är att få fler att utbilda sig till ventilationsmontörer samt säkerställa att de får en kvalitativ yrkesutbildning. Plåt & Ventbyrån ägs gemensamt av fackförbundet Byggnads och arbetsgivar- och branschorganisationen Plåt & Ventföretagen.

Kolla in avsnitten i ”Var fick du luft ifrån” här:

6 skäl till varför du ska jobba med ventilation

Tobias Fahlqvist har en livstid av erfarenhet från ventilationsbranschen och idag är han VD på ventilationsföretaget Flexibel Luftbehandling i Stockholm. Han ser en ljus framtid för de som väljer att satsa på att jobba med ventilation.

Precis som många andra i ventilationsbranschen fick Tobias Fahlqvist heltidstjänst som ventilationsmontör direkt efter gymnasiet.

– Med undantag för en avstickare på några år har jag jobbat med ventilation sedan dess, berättar han.

Tobias allra första kontakt med branschen skedde långt tidigare eftersom hans pappa jobbade i branschen, och redan i tonåren sprang Tobias runt på byggen i Södertälje.

Avancerade till VD efter 8 år

2021 blev Tobias Fahlqvist VD på det företag där han jobbat i åtta år, Flexibel Luftbehandling i Stockholm. Han tror att branschen går en ljus framtid till mötes, i en tid då det finns ett stort behov av att energieffektivisering behövs duktiga ventilationsmontörer.

– Vi måste fylla på med yngre förmågor som kan lära sig yrket, säger Tobias Fahlqvist.

6 skäl att jobba i ventilationsbranschen enligt Tobias

  1. Väldigt socialt arbete! Ventilationsarbete innebär att man träffar många människor. Man arbetar nära kunden men också tillsammans med andra yrkesgrupper.
  2. Du får arbeta med händerna! Det är ett praktiskt och utmanande arbete där du får skapa något och jobba med problemlösning.
  3. Frihet under ansvar! När man har blivit erfaren i yrket finns stor frihet att planera och utföra sitt arbete på egen hand. Många ventilationsmontörer har egna servicebilar och fungerar som sina egna arbetsledare.
  4. Omväxlande arbetsuppgifter och miljöer! Ibland jobbar du med nyproduktion och monterar stora kanaler och ibland är du hemma i någons lägenhet och byter en köksfläkt.
  5. Vara med och bidra till en hållbar framtid! Höga elpriser och lågkonjunktur har lett till en stor efterfrågan på energieffektivisering, det är kul att vara med och bygga för framtiden!
  6. Säkert och tryggt yrkesval!